.| F.Rezaei Studio |.

طرح اولیه را بزن و هوا کن

امروز نشسته ام  که یک بخش به سایت خودم اضافه کنم . از صبح هی نرم افزار باز می کنم و می بندم طرح آنچنان که باید توی ذهنم شفاف نیست. تقریبا دوساعت بعد از بستم باز کردن نمونه کارهای قدیمی به همان روش جواب شده ام رسیده ام. وقتی طرحی هنوز برایت واضح نیست […]

سایتهایی که به یاد می مانند

یکی از سایتهایی که به خاطرم مانده  سایتی بود درباره یک گروه بازی ساز که برای محدوده سنی کودک و نوجوان اپلیکیشن های بازی فکری می ساختند . سه سال پیش این سایت را دیدم و هنوز طراحی آن را به خاطر دارم. طراحی بسیار روشن و واضحی بود از آنچه انجام میدهند و ارائه […]

ساده نویسی بی پیرایه یا تبلیغ نویسی؟

دارم محتوای سایتم را تکمیل می کنم و خیلی دوست دارم در مورد سایتم و در مورد کاری که می خواهم برای مخاطبانم انجام دهم خیلی ساده و راحت حرف بزنم . اما انگار نیرویی مرموز وادارم می کند کمی اغراق آمیز و پر رنگ و لعاب و در یک کلام بازاری تر حرف بزنم. […]

طراحی سایت خودم بیشتر از آنی که فکرش را می کردم طول کشیده است

2 شهریور ماه 1402 طراحی سایت خودم بیشتر از آنی که فکرش را می کردم طول کشیده است. نه به خاطر اینکه ایده ای ندارم . به خطر آن که هزار ایده دارم. نسبت به کاری که می خواهم انجام دهم هزار وجه را باید در نظر بگیرم  . تصمیم گیری برای اینکه چه محصولات […]