.| F.Rezaei Studio |.

طراحی خلاقانه پستها در المنتور

برای طراحی نمایش خلاقانه  عنوان پستها در المنتور و ورد پرس به جای آبجکت post  از Grid Item استفاده کنید. پروژه جدیدم شامل دیزاین خلاقانه آیتم های پست در صفحه نمایش آرشیوی هاست. با این که المنتو خود ابزاری برای نمایش و تنظیم پستها دارد اما نحوه نمایش آن  بسیار محدود است .  در حالی […]

طرح اولیه را بزن و هوا کن

امروز نشسته ام  که یک بخش به سایت خودم اضافه کنم . از صبح هی نرم افزار باز می کنم و می بندم طرح آنچنان که باید توی ذهنم شفاف نیست. تقریبا دوساعت بعد از بستم باز کردن نمونه کارهای قدیمی به همان روش جواب شده ام رسیده ام. وقتی طرحی هنوز برایت واضح نیست […]