.| F.Rezaei Studio |.

گروه طراحی دکوراسیون طراز دکور

taraazdecorsite

داستان پروژه از این قرار است که

طراحی سایت گروه دکوراسیون طراز دکور از جایی آغاز شد که مدیر مجموعه مانند خیلی از صاحبان کسب و کارهای دیگر پس فعالیت و معرفی کارهایشان در شبکه های اجتماعی مانند اینستا و تلگرام به این فکر افتادند که مجموعه منظمی از رزومه کارهایشان  معرفی خدمات و سرویسها و همچین ثبت سفارشها یشان را در یک سایت شخصی جمع آوری و مدون کنند .

همچنین این سایت جایی باشد که بتوانند

  • در خصوص پروژه های در حال اجرا با مشتری هایشان تعامل کنند.
  • اطلاعیه هایشان را بگذارند .
  • در مجموعه وبلاگشان  توضیحاتی را که اغلب یه مشتریانشان می دهند یا نمونه هایی را که معرفی می کنند را وارد کنند.