.| F.Rezaei Studio |.

سایت فروش خودرو سوییچ

داستان این پروژه از این قرار است که یکی از شرکتهای مطرح فروش خودرو به نام سوییچ طراحی قالب سایت را پیشنهاد کرد. من تازه کارم را به صورت فریلنسری شروع کرده بودم و این یک قدم بزرگ و محکم در آغاز راه به شمار می رفت. ساعتهای زیادی برای ایده گرفتن از سایتهایی با […]

مجتمع آموزشی روشنگر

داستان پروژه پروژه روشنگر را دوستم به من پیشنهاد کرد . دوستم معاون آی تی  مجتمع آموزشی روشنگر 1 بود. و گفت که مدرسه ما با اینکه مجتمع خفنی است و خیلی فول امکانات و اینها! اما سایتش  به خصوص صفحه ورودی، داغان! است و هیچ تناسبی با مدرسه ندارد.  صفحه اصلی سایت شامل موارد […]